top of page

ADVOCAT PENALISTA EN GRANOLLERS

Qualsevol persona sense perfil criminal pot cometre un delicte en determinats moments de la seva vida per imprudència. Conduir un cotxe amb certs nivells d'alcohol en sang està penat amb fins a 6 mesos de carcell.

Qualsevol persona sense un perfil criminal pot cometre un delicte en determinats moments de la seva vida, per imprudència. Una conducta tantes vegades vista com agafar el cotxe després d'un sopar en què s'ha ingerida begudes alcohòliques és una conducta delictiva a partir de certs nivells d'alcohol en sang, penada amb fins a 6 mesos de presó. La mateixa pena pot arribar a imposar-se quan se circula superant certs límits de velocitat.

Encara que l'habitual en aquests casos és no arribar a entrar a la presó, és prudent comptar amb un advocat penalista expert des de l'inici. Granollers, Velayos Advocats disposa d'un departament especialitzat en dret penal en què comptarà amb l'assistència d'un advocat penalista.

Moltes persones poden versi tenint antecedents penals en el seu historial que sí que poden ser molt perjudicials a posterior si s'arriba
cometre alguna altra infracció en l'àmbit penal.

Des del primer moment, abans d'arribar a fer qualsevol declaració policial o judicial, és molt convenient que la persona estigui
adequadament assessorada i defensada per un advocat penalista expert, ja que en innombrables ocasions els detalls en les primeres
fases poden suposar una gran diferència.

Versi involucrat en qualsevol procés penal és una cosa que cal prendre's amb la deguda actitud des de l'inici, comptant amb un
advocat penalista, ja que les conseqüències que pot causar per a la vida personal i familiar poden ser considerables. A
Velayos Advocats disposa del seu advocat penalista a Granollers.

A més conèixer el dret i el procés penal, una altra faceta important de l'advocat penalista és la que es regeixi per uns determinats valors humans i de la deguda interiorització d'un codi professional de conducta.

 

Com li defensem?

A Velayos Advocats som experts en dret penal i li defensem penalment si es troba en qualsevol de les següents situacions:

  • Si vol interposar una querella o denúncia

  • Si ha estat querellat o denunciat

  • Ha estat dit a declarar davant un Cos i Força de Seguretat

  • Ha estat detingut

  • Ha estat citat a declarar davant un jutge penal

  • Si vol recórrer contra una sentència penal

Velayos Advocats és un bufet multidisciplinari amb Advocats Penalistes a Granollers altament especialitzats per assumir seu
defensa legal si es troba en qualsevol d'aquestes situacions.

 

QUÈ ÉS EL DRET PENAL? PER A QUÈ SERVEIX?

El dret penal és una branca del dret fortament característica, atès que les sancions que imposa l'Estat en la seva aplicació són les més
intenses i greus de les previstes en l'Ordenament Jurídic.

La vida en societat perquè sigui pacífica requereix unes mínimes condicions de convivència, que han de ser protegides. El conjunt de
normes penals compleixen la funció de contribuir a protegir i mantenir aquests pilars de convivència humana tal com existeix en la
societat actual. L'imposar sancions tan greus, com la privació de llibertat, motiva a les persones perquè s'abstinguin de fer
determinades conductes que lesionen aquestes condicions mínimes de convivència pacífica.

Aquestes condicions mínimes que protegeixen les normes penals són aquelles que necessita qualsevol persona per poder interlocutòria fer-se i desenvolupar la seva personalitat en societat. Per exemple: des de la més elemental com la vida (protegida pels delictes contra la vida: homicidi, assassinat, cooperació al suïcidi, avortament il·legal), la salut i la integritat corporal i moral (protegides pels delictes de lesions i tortures); fins a unes altres condicions mínimes de caràcter col·lectiu, com per exemple el medi ambient i la seguretat col·lectiva, que necessita la societat en el seu conjunt (protegides pel delicte contra els recursos naturals i el delicte contra la flora, fauna i animals domèstics).

En matèria de Dret penal estem en disposició d'oferir assessorament i defensa en procediments coneguts com de Dret penal econòmic,
comptant el Despatx amb una àmplia experiència i amb col·laboradors especialitzats en qüestions de Dret fiscal.

Si es troba en un assumpte penal no dubti en contactar amb Velayos Advocats, el nostre advocat penalista a Granollers estarà encantat d'atendre’l

Abogado penalista: Service
Filas de columnas clásicas
bottom of page