top of page
Businessmen

ASSESSORAMENT CIVIL A GRANOLLERS

L'assessorament preventiu d'un advocat especialitzat té com a missions l'aparició de conflictes judicials

Malgrat que la faceta preventiva de l'advocat civil no està molt present, a Velayos Advocats coneixem els amplis beneficis que la mateixa reporta als clients. Entenem que l'assessorament civil preventiu d'un advocat especialitzat compleix important funció d'evitar l'aparició del conflicte judicial.

Des del nostre despatx d'advocats ubicat a Granollers, a Velayos Advocats estem en disposició d’oferir un servei d'assessorament civil preventiu personalitzat per tal d’evitar problemes legals futurs. Tant si es troba amb un assumpte de dret família:
divorci, incapacitat o filiació; un assumpte de dret de successions: herència, testament o reclamació de legítima; un assumpte de dret immobiliari: contracte d'arres, compravenda, lloguer o desnonament; com si ha de procedir a la reclamació de qualsevol quantitat que li carreguen o qualsevol altre assumpte vinculat al dret civil, a
Velayos Advocats compta amb un advocat especialista a la
ciutat de Granollers. 

 

Posi's en contacte amb nosaltres i beneficiï's de la tranquil·litat comptar amb un advocat especialitzat que li assessorarà en el seu assumpte de dret civil.

Avantatges d'un assessorament preventiu

Són nombroses els avantatges per al client de rebre un assessorament previ. Començant pels costos d'advocat, els honoraris de preparar un judici són força majors als d'un assessorament. Igualment, acudir als Tribunals és un terreny en què moltes vegades es presenta certa incertesa per al client, i donats els actuals terminis de la justícia és inevitable que es vagi generant per a un cost dins el
termini, diners i emocional.

En el nostre despatx d'advocats a Granollers, Velayos Advocats li ofereix en primer lloc un assessorament personalitzat que previngui precisament l'aparició del conflicte judicial; d'aquesta manera s'evitarà els costos tant econòmics com emocionals que poden acompanyar amb als procediments judicials.

 

Si es troba amb alguna problemàtica de dret civil no dubti en posar-se en contacte amb nosaltres per telèfon o mitjançant el formulari de consulta en línia, i un dels nostres advocats de Granollers especialitzats en dret civil estarà encantat d'atendre-li personalment valorant la seva problemàtica i assessorant-li amb la màxima celeritat possible.

 

ADVOCAT CIVIL A GRANOLLERS

Si acudir a l’àmbit judicial és ja inevitable, estudiarem el seu cas a fons i, juntament amb la doctrina i jurisprudència civil aplicable, elaborarem la millor estratègia per al cas.

Sota la direcció del nostre advocat especialista en dret civil prepararem la pràctica de la prova més adequada per configurar la versió dels fets que persuadeixi al Tribunal i més li beneficiï.

Entenem que, en ocasions, no és possible evitar el conflicte i només queda l'opció d'acudir als Tribunals. En aquests casos, ens comprometem a utilitzar tots els nostres recursos i habilitats per defensar el seu cas amb èxit.

L'animem a posar-se en contacte amb el nostre despatx d'advocats a Granollers per explicar-nos els detalls del seu cas civil. Les nostres àrees principals d'actuació inclouen:

:

 • Assessorament en compravendes, arres i permutes. Arrendaments immobiliaris. Divisió de cosa comuna. Constitució i alliberament de drets reals (penyores, servituds, censos, hipoteques, usdefruits, drets
  d'ús i habitació, etc.).

 •  Estudis sobre situació registral d'immobles.

 • Assessoraments en declaracions d'obra nova i divisió en propietat
  horitzontal.

 • Assessorament en relació amb propietat horitzontal (comunitats de
  propietaris). Impugnació d'acords.

 • Contractes d'execució d'obra i de serveis.

 • Contractes bancaris.

 • Estudis de reclamacions de responsabilitat contractual i
  extracontractual.

 • Reclamacions de deutes.

 • Dret de successions: planificació, testaments, pactes successoris,
  herències, diferències entre hereus, legítimes, divisions d'herències.

i un dels nostres advocats especialistes en dret civil li farà una primera valoració sense compromís.

 

A Velayos Advocats trobarà un equip d'advocats a Granollers de què rebrà un tracte pròxim i professional. Li brindarem un assessorament especialitzat i li informarem de forma realista de les opcions per al seu cas.

Asesoramiento Civil: Ejercicio profesional
bottom of page