top of page

ADVOCAT DE FAMÍLIA A GRANOLLERS

Necessita un advocat especialista en Dret de Família per una separació o divorci? Vol redactar un conveni? Es troba que no li paguen la pensió d’aliments i la vol reclamar? Precisa declarar la incapacitació judicial d’un familiar? Per a aquests o per a qualsevol assumpte de Dret de Família, a Velayos Advocats trobarà un equip d’advocats especialistes en Dret de Família a Granollers. Truqui’ns o escrigui’ns per comentar el seu cas i treballarem per tal d’obtenir la millor solució als seus interessos.  Perquè les relacions familiars no sempre són fàcils, l’assessorament legal d’un advocat davant les crisis matrimonials pot ser primordial, de cara a trobar una solució de mutu acord que acabi per estalviar temps i diners.  En el nostre despatx, oferim aquest servei i també un complet assessorament legal davant separacions, divorcis, o fi de la convivència en parella estable contenciosos. Ens encarregarem de confeccionar el conveni, pla de criança, guarda i custòdia, règim de visites o estades; pensió d’aliments, pensió compensatòria, pensió per desequilibri econòmic i atribució de l’ús del domicili familiar. No obstant això, l’experiència diària ens mostra que l’aprovació judicial del conveni regulador o l’obtenció d’una sentència judicial de separació o divorci no signifiquen la fi de tota controvèrsia.

 

Una realitat recorrent són els casos de conflictes en l’exercici de la pàtria potestat, l’impagament de la pensió o altres flagrants incompliments de sentències. A la ciutat de Granollers, a Velayos Advocats compta amb un advocat de família que li farà el seguiment i iniciarem la via necessària per reconduir-ho o per obligar-ne el degut compliment.Una altra situació habitual és la de compartir la propietat de l’habitatge habitual amb la que venia sent la parella sentimental. En aquest cas, el procediment de divorci o fi de convivència de parella estable permeten el que s’anomena l’acció de divisió de la cosa comú i, per tant, adjudicar la finca a un dels membres de la parella. Això suposa poder beneficiar-se de determinats avantatges fiscals. En aquest sentit, en cas de ser propietari d’un immoble es pot estar en conflicte obert amb altres cotitulars. Doncs bé, es pot arribar a forçar la realització del bé a través del mecanisme de la divisió de cosa comuna que requereix d’uns criteris establerts en el Codi Civil de Catalunya i que malauradament caldrà aplicar en seu judicial. Aquest i molts d’altres casos similars, com la divisió per repartiment de la nua propietat i l’usdefruit, etc., poden ser objecte de molts dubtes que des de Velayos Advocats, el nostre equip d’advocats de família a Granollers procurarà atendre. Assessorem a més, en d’altres matèries igual de delicades o més com en procediments sobre capacitat de les persones: sol·licitud de declaració judicial d’incapacitació; i en institucions tutelars: tutela, curatela, figura de l’assistent i patrimoni protegit. Posis en contacte amb el nostre despatx d'advocats a Granollers per comentar-nos la seva problemàtica. Procurarem aportar-li la millor solució al respecte. A Velayos Advocats trobarà un equip d'advocats a Granollers del què rebrà un tracte proper i professional. Li oferirem un assessorament especialitzat i l'informarem de forma realista de les opcions pel seu cas.

Asesoramiento Civil: Ejercicio profesional
bottom of page